professionele-reinigingsproducten
Papier
Papier

Chemie

Productgroep:

Subgroep:

Product:

Ecolabel & Food Graded

Q-ing Chemicals heeft een onderscheidende productlijn met gecertificeerde milieuvriendelijke, Ecologische en food graded reinigingsproducten. 

Met een gratis DEMO bij u op het bedrijf bent u snel overtuigd van de effectieve werking van onze producten.

Ecolabel 

Kwaliteitsgarantie Europese Unie

Toepassing

Het Ecolabel is het ecologische label van de Europese Unie. Het is een kwaliteitsgarantie die toegekend wordt door de Europese Commissie met als doel de negatieve invloed van consumptie en productie op milieu, gezondheid, klimaat en natuurlijke rijkdommen te beperken.Het label geeft dus aan dat het gaat om een milieuvriendelijke product. Niet alle producten kunnen een Ecolabel krijgen. Beweren dat een product ecologisch is volstaat niet. Om het label te verkrijgen moeten bedrijven een dossier indienen bij de Europese Commissie, dat moet voldoen aan talrijke criteria. Het gaat om veeleisende criteria die erop gericht zijn enerzijds het milieu te beschermen doorheen de hele levenscyclus van het product en anderzijds minstens een even hoge doeltreffendheid te garanderen als die van de marktleider.
Raadpleeg de website voor meer informatie: http://www.ecolabel.nl